ՀՀ ԳԱԱ ԲՈՀ-ի Կենդանաբանության 036 մասնագիտական խորհուրդ

Ղեկավարվելով «Գիտական եվ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 15.2 հոդվածով և «ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի» 15-րդ և 16-րդ կետերով՝

  • Հիմք.
    ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ա.Սաղյանի 19.01.2022թ. հ.24-01/26, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ի տնօրեն Բ.Գաբրիելյանի 27.12.2021թ.հ.2459-194 և 15.02.2022թ.հ.2459-24 միջնորդագրերը: