Дорогие коллеги и друзья!
Приглашаем принять участие в III Международной конференции “Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны”, которую организует Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН РА совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Северцова РАН и Американским университетом Армении.
Время проведения конференции: 27 - 29 сентября 2017 г.
Место проведения: г. Ереван (Республика Армения).
Подробности прилагаются (см. прикрепленный файл).
Просим распространить информацию о проведении Конференции среди своих коллег.
Добро пожаловать на Конференцию.

ՀՀ ԳԱԱ ԲՈՀ-ի կենսաբազմազանության և էկոլոգիայի 035 մասնագիտական խորհուրդ

 • 1.
  Երկարացնել ՀՀ ԲՈՀ-ի Բուսաբանության և կենդանաբանության 035 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը ՀՀ ԳԱԱ-ում:
 • 4.
  ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնում ստեղծել կենդանաբանության 036 մասնագիտական խորհուրդ:
 • 5.
  Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.
 • Գ.00.08 - Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն, էկոլոգիա (կենսաբանական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.
 • 5.
  Բուսաբանության և կենդանաբանության խորհրդին թույլատրել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնում Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի
 • 6.
  Բուսաբանության և կենդանաբանության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը:
 • Հիմք.
  ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռ.Մարտիրոսյանի 19.12.2013թ. հ.24-01/576, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Ժ.Վարդանյանի 23.12.2013թ. հ.24-57/208 և ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բ.Գաբրիելյանի 24.12.2013թ. հ.2459/199 միջնորդագրերը:
 • Բեռնել հրամանը