ՀՀ ԳԱԱ ԲՈՀ-ի Կենդանաբանության 036 մասնագիտական խորհուրդ

  • Հիմք.
    ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի մասնագիտական խորհուրդների գործունեության վերաբերյալ ԲՈԿ-ի նախագահի թիվ 259 Ա, 30․12․2019թ․ հրաման․ գործունեությունը շարունակել հրամանագրված կազմով մինչև 31․12․2020թ․