ՀՀ ԳԱԱ ԲՈՀ-ի Կենդանաբանության 036 մասնագիտական խորհուրդ

  • Հիմք.
    ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բ.Գաբրիելյանի 22.09.2016թ. հ.2459-104 միջնորդագիրը:
  • Բեռնել կարգադրությունը